Alfa scanning


Alfa är ett mätinstrument där det genom att mäta pulsslagen går att avläsa hur kroppen verkligen mår på insidan av oss människor.
Genom att mäta under 5-10 minuter kan vi få fram hur mycket energi som produceras till cellerna, avläsa nervsystemet och få fram parametern för vilken adaptionsförmåga kroppen har. Avläsning av adaptionen möjliggör möjligheten att läsa av hälsonivån i kroppen. Vi får med alfan fram energiresurserna i kroppen, hur balansen i kroppen ser ut, kroppens stressnivå, psyko-emotionella tillstånd, hjärtats rytm samt biologisk ålder. Med Alfa energi som är ett parallellprogram till Alfa går det att läsa av chakran och meridianer.

Att använda Alfa tillsammans med effektiv andning är ett otroligt bra hjälpmedel då vi har möjlihet att se effekterna av andningen. Det går även att mäta med Alfa utan effektiv andning för att göra en kontroll av sin kropps status.

Inom den kinesiska medicinen har man i tusentals år vetat om att genom att mäta pulsen så går det att identifiera olika hälsoproblem. Pulsen är hjärtats slag och styrs av nervsystemet genom sinusknutan. Det visar på att det verkligen finns ett samband mellan hjärtat och nervsystemet. Att andas rätt påverkar alltså vårt psykiska mående och motverkar stress, sömnproblem, utbrändhet, depression, ångest mm.
Den kinesiska medicinen arbetar utifrån kunskapen om att även varje cell och organ slår med en viss rytm. För att kroppen ska må bra behöver alla rytmer vara synkroniserade med varandra. Numera behöver vi ingen kinesisk läkare med många års erfarenhet för att göra pulsmätning utan nu kan vi med hjälp av Alfa göra samma avläsning.

Alfans teknik kallas för HRV som betyder Heart Rate Variability som betyder föränderlig hjärtrytm. HRV bygger på RR-intervaller i hjärtats rytm som förvandlas till frekvenser som går att avläsa med Alfa.
Alfa  är mobil och används tillsammans med ett dataprogram.


 

      Pris 

       Alfascanning 350 kr