Effektiv andningJ
ag arbetar med effektiv andning som är en andningsteknik med motstånd. Genom att använda smart-breathe så ökar man succesivt motståndet och på det viset minskar frekvensen i sin
andning. Likväl som man ökar motståndet så ökar man även tiden man andas med smart-breathe. Från början andas man ca 5-10 min med lågt motstånd och ökar sedan upp så man andas 20 minuter med högre motstånd efter kort tid. Ju längre tid vi andas desto fler blir hälsovinsterna. Att andas med Smart-Breathe behöver inte ta mer av vår dyrbara tid då vi kan andas i bilen, framför datorn och tv:n.

De flesta människor andas ca 15 andetag/min och vi bör ligga på 6-8 andetag/min. 
Varför det blivit så beror troligtvis på våra stressade liv som är fyllda med gifter, läkemedel och strålning. Även rädslor och sorg sätter sig i andningen och medför att vi andas fel med öppen mun, hyperventilerar, vilket gör att koldioxiden vädras ut för mycket och leder till för lite syreupptag till cellerna.När vi hyperventilerar skapas det en obalans mellan syret och koldioxiden och vi får in för mycket syre i blodet men för lite koldioxid vilket gör att syret inte kan delas ut till cellerna i tillräcklig mängd. När cellerna blir utan tillräckligt med syre ökar de fria radikalerna. Fria radikaler kan göra att kroppen hamnar i obalans och på sikt medför det olika sjukdomar.

Att få in mer syre i cellerna minskar de fria radikalerna och minskar slagg och på så vis ökar vi kroppens egna förmåga att läka sig från olika sjukdomstillstånd. Att andas med motstånd innebär som sagt lägre andningsfrekvens och på så sätt sparar vi på vår kropps energi genom att vi ökar kroppens prestationsförmåga. Vi får även ner stressnivån i kroppen och då ökar vi även vårt psykiska mående. Med effektiv andning kan vi lindra och förebygga olika sjukdomstillstånd som högt blodtryck, trötthet, utbrändhet, smärtsymtom, depression, ångest, hjärtrusning, sömnproblem, snarkning, astma, kol, fibromyalgi mm. Effektiv andning är en mycket bra metod för ångest då just hjärtrusning ökar ångesten och med andningen får vi ner hjärtats slag vilket är lugnande. I klimakteriet ökar risken med hjärklappning. Effektiv andning har visat sig mycket effektiv även här vilket minskar hjärtklappning som tar ner stressnivån som gör att besvären i klimakteriet minskar betydligt.

Tillsammans med effektiv andning arbetar jag med Alfa som är ett mätinstrument för att mäta hur kroppen verkligen mår. Där kan jag bla avläsa hur mycket energi som finns i kroppen, balansen i kroppens system, samt biologisk ålder. Genom att avläsa före, under och efter effektiv andning går det att direkt se effekten av effektiv andning.

 

Priser

Konsultation av Smart-Breathe och alfascanning (smart-breathe ingår) 790 kr

Uppföljning/ information och alfascanning 350 krSmart-Breathe andningsapparat 530 kr, + 55 kr för porto om den ska skickas

Det här diagrammet visar hur vårt andningsmönster har förändrats över tid.