KBT-terapiVåra beteenden föregås av tankar och känslor som påverkar våra kroppsreaktioner. KBT betyder kognitiv beteendeterapi och är en behandlingsmetod som hjälper till att göra en nyinlärning av tankar, känslor och handlingsmönster för att uppnå en önskad förändring i livet. KBT vilar på en humanistisk värdegrund och tar tillvara på den enskilda människans värde.

Behandlingen startar med ett samtal för att bedöma vilka svårigheter och vilken potential som finns för en förändring i ditt liv. Efter det går vi tillsammans igenom ett behandlingsförslag. Därefer startar själva behandlingen som kan bestå av allt mellan 5-20 behandlingar beroende på svårighetsgrad. Under behandlingen går vi igenom vad som utlöst svårigheterna och vad som numera vidmakthåller dina svårigheter. Kanske känner du oro, ilska, skuld och ångest för att du antagit olika säkerhetsbeteenden som att fly och avleda istället för att konfronteras inför det svåra. Behandlingen innebär att ta bort dessa säkerhetsbeteenden och istället stanna kvar i känslan tills den minskar. I KBT används olika metoder och tekniker som exponering, beteendeexperiment, beteendeaktivering, avslappning, medveten närvaro och vidmakthålla framsteg.

För att nå ett positivt resultat kräver KBT-terapi hemuppgifter och är till för att du ska få mer träning än under själva terapin. Tanken med KBT är att sätta kortsiktiga och långsiktiga mål som vi tillsammans ska sträva mot. För att göra det behöver vi arbeta strukturerat och målinriktat och fokusera på nuet och inte så mycket på det som varit tidigare i livet. Med nya goda erfarenheter förändras tidigare sätt att tänka, känna och agera. På så vis kan du ta kontroll över ditt eget liv.


KBT-terapi kräver ett gott samarbete mellan dig som kund och mig som terapeut och känns det inte bra är du fri att avsluta behandlingen när du önskar. För att nå ett bra resultat är det viktigt med frekventa samtal. Det bästa är en timme i veckan så att vi kan följa upp hemläxan och att du får det stöd du behöver.
KBT passar dig som har olika fobier och rädslor i ditt liv som gör att du begränsar dig själv. 


Paketpris

KBT 5 gånger 2250 kr