Samtal                                                      


Vi hamnar alla under livets gång i situationer som kan bli svåra eller övermäktiga att klara av. När vi känner att situationer är svåra att hantera blir vi stressade, utmattade, oroliga och sover dåligt. 


Jag arbetar med samtal och KBT-terapi vilket innebär att vi tillsammans benar ner den aktuella situationen för att på så vis hitta andra vägar till en bättre situation än den aktuella.
När vi mår dåligt på olika sätt blir kroppen stressad och vi får då ofta ett annat andningsmönster vilket gör det ännu svårare att varva ner och komma till insikt. För att uppnå bästa resultat arbetar jag därför även med healing, avslappnings- och andningsövningar som ett komplement till samtalen eftersom kroppens reaktioner och andningsmönster hänger samman med hur vi tänker.

I samtal fokuserar vi på dina styrkor och mindre på dina begränsningar. I samtal lyssnar  jag på dig utan att värdera det du berättar och genom det hoppas jag det blir lättare för dig att prata om svåra saker. I samtal klarlägger vi tillsammans vilka tankar och känslor som finns hos dig och hur din längtan efter en förändring ser ut. I samtal nystar vi vidare för att du ska få möjlighet att själv se din potential till en förändring efter dina resurser.

Jag vill dock poängtera att det är du som väljer vad du vill berätta för mig och du har rätt att bli respekterad och säga stopp när det inte känns bekvämt för dig i samtal och även säga stopp till övingarna jag använder som komplement. Allt som sägs under samtalet sker under sträng sekretess där jag inte inte har rätt att skriva ner det du berättar eller på annat sätt spara dina uppgifter. Inte heller får jag dela med mig av din historia till andra personer vare sig i andra samtal eller på min fritid. Du har rätt att avsluta terapin när du vill och förbinder dig inte på något sätt att fortsätta om det inte känns bra för dig.

 

Priser

Första samtalet halva priset- gäller dock inte samtal via skype

Samtal 55 minuter 575 kr

Jag erbjuder även samtal via skype

Samtal via skype 1 timme, 300 kr


 

   I naturen finns lugnet                 och energin